• Telefony
  • Centrale telefoniczne
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Sieci komputerowe i telefoniczne, okablowanie komputerowe - strukturalne
  • Systemy alarmowe (Satel)
  • Telewizja przemysłowa CCTV Serwis, naprawa i konserwacja zainstalowanych systemów